中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文

    Home >> POLSKI >> o nas >> Polityka regulacyjna

Polityka regulacyjnaKwartalny raport statystyczny PSD2
 
Twoje prawa — podczas dokonywania płatności w Europie
 
Regulamin Prowadzenia Rachunku Bankowego Klienta Instytucjonalnego w Bank of China (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 
Regulamin Rachunków Bankowych dla Osób Fizycznych w Bank of China (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 
Informacja dla Klientów na Temat Składania i Rozpatrywania Reklamacji
 
Informacja o Trybie Przeniesienia Rachunku Płatniczego
 
Informacja o Zasadach Przetwarzania Danych Osobowych
 
Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego
 
Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki
 
Informacje dla Klientów
 
Basel II Pillar III Disclosure
 

 

Polecamy


o nas

     O oddziale
     Po godzinach
     Polityka regulacyjna
     Raporty Roczne
     Dodatkowe informacje

 
  ·Polityka prywatności  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.