中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> informacje o Oddziale >> ogłoszenia

Promocja Lokat Oszczędnościowych dla Klienta Indywidualnego


 

Rozpoczynamy szósty rok działalności naszego Banku w Polsce. Dziękujemy za zaufanie jakim Państwo nas obdarzyli. Z tej okazji przygotowaliśmy ofertę lokat oszczędnościowych dla Kilenta indywidualnego na preferencyjnych warunkach podanych poniżej:

Okres Lokaty Pierwotna Stawka Stawka Promocyjna
6 miesięcy 1,3% w skali roku 2,5% w skali roku
12 miesięcy 1,1% w skali roku 2,65% w skali roku

•Oferta ważna: 01.01.2018 – 31.01.2018

•Minimalna kwota lokaty: 100,000.00 PLN

•Lokata nieodnawialna

•Kapitalizacja odsetek odbywa się po zakończeniu okresu umownego trwania lokaty

•Jeżeli oprocentowanie produktu ulegnie zmianie, wiążąca będzie stopa procentowa banku z tego dnia

• Niniejsza promocja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego

• Szczegółowe zasady otwierania, prowadzenia i zamykania lokaty reguluje umowa terminowej lokaty oszczędnościowej oraz Regulamin Rachunków Bankowych dla Osób Fizycznych w Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Zapraszamy do kontaktu z doradcą klienta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Święta i Dni Wolne od P...

informacje o Oddziale

     ogłoszenia
     Opłaty i prowizje
     Oprocentowanie

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.