中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> informacje o Oddziale >> Opłaty i prowizje

Taryfa Opłat i Prowizji dla klientów Instytucjonalnych


(20230501)

 
LP Opis Prowizja/Opłata Dodatkowe informacje
I Opłaty podstawowe
1 Prowadzenie rachunku bieżącego (PLN/EUR/CNY/USD) 200 PLN (lub równowartość) Opłata miesięczna za każdy otwarty rachunek
2 Prowadzenie rachunku VAT 0 PLN Opłata obejmuje otwarcie/ prowadzenie/ zamknięcie rachunku
3 Wydanie wyciągu z rachunku
 - w formie papierowej; wysyłane raz w miesiącu listem zwykłym 0 PLN
 - w formie elektronicznej; wysyłane raz w miesiącu przez e-mail 0 PLN
 - dostępne w bankowości elektronicznej 0 PLN
 - wydanie duplikatu wyciągu z rachunku na żądanie klienta 10 PLN
II Transakcje gotówkowe
1 Wypłata gotówkowa z rachunku Klienta w PLN, USD, EUR, CNY 1% kwoty wypłaty
III Transakcje bezgotówkowe
1 Wymiana waluty 0 PLN
2 Przelew przychodzący krajowy i zagraniczny 0 PLN
3 Przelew wewnętrzny między rachunkami w Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce 0 PLN
4 Przelew wychodzący krajowy w PLN do innego banku Zlecony w oddziale 30 PLN(zlecony przez E- Banking – 0 PLN)
5 Przelew SEPA (w EUR) Zlecony w oddziale 5 EUR(zlecony przez E- Banking – 0 PLN)
6 Przelew TARGET2 (w EUR) Zlecony w oddziale 0.4% przelewanej kwoty, min. 40 PLN, max. 200 PLN (zlecony przez E-Banking – 0 PLN)
(dodatkowe prowizje pobierane przez bank korespondent)1
7 Przelew wychodzący krajowy i zagraniczyny w walutach CNY i USD 
IV Internetowy System Bankowości Elektronicznej
1 Przyznanie dostępu do internetowego systemu bankowości elektronicznej 50 PLN
2 Wydanie pierwszego E-tokena 50 PLN(obejmuje koszt przysyłki)
3 Kolejne wydanie lub wymiana E-tokena na wniosek Klienta 300 PLN
V Inne usługi
1 Usługa weryfikacji tożsamości(wyłącznie dla Klientów mających rachunek w Bank of China) 300 PLN
2 Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku 200 PLN
3 Wydanie zaświadczenia o rachunku 200 PLN
4 Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu z rachunku 200 PLN
5 Wydanie wyciągów bankowych w wersji papierowej na czas określony 200 PLN
6 Wyciągi SWIFT MT940 150 PLN/miesiąc/rachunek
7 Wydanie opinii bankowej dla audytora 500 PLN(obejmuje koszt przesyłki)
8 Obsługa zajęcia komorniczego 0 PLN
9 Blokada środków na rachunku na żądanie klienta 0 PLN

1Mogą wystąpić dodatkowe prowizje. W przypadku wyboru opcji OUR, dodatkowe prowizje pobierane przez bank korespondent są pokrywane przez Klienta.

Tabela opłat i prowizji dla produktów Trade Finance
Nazwa produktu Kategoria produktu Prowizja Min Max
Akredytywa importowa Ważna 3 miesiące od wystawienia 0.20% 150 EUR 
Ważna 6 meisiecy od wystawienia 0.30% 200 EUR 
Od 7 miesiąca od wystawienia 0.15%/miesięcznie 150 EUR 
komunikat SWIFT 40 EUR  
Rozpatrzenie rachunku 0.20% 150 EUR 
Opłata za dokument 40 EUR  
Zmiany akredytywy 50 EUR  
Anulowanie akredytywy 50 EUR  
Potwierdzenie/odroczenie płatności 0.20% 100 EUR 
Akredytywa eksportowa Awizowanie akredytywy 0.10% 60 EUR 200 EUR
Przeniesienie akredytywy 0.10% 60 EUR 200 EUR
komunikat SWIFT 40 EUR  
Zmiany akredytywy 50 EUR  
Wycofanie akredytywy 50 EUR  
Potwierdzenie akredytywy 0.2%/kwartalnie 200 EUR 
Opłata za przyjęcie/ odroczoną płatność 0.15%/miesięcznie  
Inkaso importowe Opłata za obsługę Od 100 EUR 100 EUR 
Inkaso eksportowe Opłata za obsługę 0.15% 50 EUR 
Gwarancja Wystawienie gwarancji 0.2%/kwartalnie 100 EUR 
Wystawienie kontrgwarancji 0.2%/kwartalnie 100 EUR 
Zmiana warunków umowy o udzielenie gwarancji lub warunków gwarancji 100 EUR  
Wycofanie gwarancji 100 EUR  
Doradztwo 0.10% 60 EUR 200 EUR
Obsługa roszczenia z gwarancji 0.05% 100 EUR 1000 EUR
Opłaty telekomunikacyjne naliczane jednorazowo Komunikat SWIFT 40 EUR  
SWIFT MT700/760 100 EUR  
Opłata kurierska: ekspres 80 EUR  
List polecony 20 EUR  

Uwaga:
Wszelkie opłaty powstałe podczas świadczenia usług, takich jak koszty usług telekomunikacyjnych oraz korespondencyjnych, będą naliczane zgodnie z faktycznie poniesionymi kosztami.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Święta i Dni Wolne od P...
· Święta i Dni Wolne od P...

informacje o Oddziale

     ogłoszenia
     Opłaty i prowizje
     Oprocentowanie

 
  ·Polityka prywatności  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.