中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> informacje o Oddziale >> Opłaty i prowizje

Taryfa Opłat i Prowizji dla klientów Instytucjonalnych


 
LP  Szczegóły usługi Prowizja/Opłata Dodatkowe informacje
I Rachunki Bankowe i Rozliczenia Pieniężne
1 Prowadzenie Rachunków Bieżących  18 PLN opłata miesięczna za każdy otwarty rachunek
2 Prowadzenie Rachunku VAT 0 PLN otwarcie / prowadzenie / zamknięcie
3 Opłata za wyciągi bankowe:
 a w formie papierowej; wysyłane raz w miesiącu  listem zwykłym 0 PLN 
 b w formie elektronicznej; wysyłane raz w miesiącu e-mailem 0 PLN 
 c udostępniane w ramach E-banking 0 PLN 
 d w każdym innym przypadku 10 PLN za każdą stronę wyciągu bankowego
II Transakcje gotówkowe
1 Wpłata gotówkowa na rachunek Klienta w PLN /od kwoty wpłaty/ 0,5% min. 15 PLN 
2 Wpłata gotówkowa /banknoty/ na rachunek Klienta w innej walucie niż PLN /od kwoty wpłaty/ 1% min. 15 PLN 
3 Wpłata gotówkowa /bilon/ na rachunek Klienta w innej walucie niż PLN/ od kwoty wpłaty/ 30% min. 30 PLN 
4 Wypłata gotówkowa z rachunku Klienta w PLN /od kwoty wypłaty/ 0,15% min. 10 PLN 
5 Wypłata gotówkowa z rachunku Klienta w walucie rachunku innej niż PLN /od kwoty wypłaty/ 1% 
6 Niepodjęcie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie 0,3% (od kwoty niepodjętej) min. 10 PLN
III Transakcje bezgotówkowe
1 Przelew krajowy w PLN - Eliksir 7 PLN Bank wykonuję przelew krajowy w PLN-Eliksir do maksymalnej kwoty 1.000.000,00 PLN
2 Przelew krajowy w PLN - Sorbnet:
 a dla kwot równych lub większych niż 1.000.000,00 PLN 15 PLN 
 b dla kwot poniżej 1.000.000,00 PLN 30 PLN 
3 Przelew zagraniczny 0,25% min. 20 PLN max 200 PLN plus dodatkowa opłata za komunikat SWIFT
4 Przelew krajowy w walucie obcej  0,25% min. 20 PLN max 200 PLN plus dodatkowa opłata za komunikat SWIFT
5 Przelew w systemie SEPA (w EUR) 1,50 EUR 
6 Przelew pomiędzy rachunkami w Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 0 PLN 
IV Bankowość elektroniczna E-banking
1 Uruchomienie dostępu do E-banking 50 PLN 
2 Opłata za wydanie E-Token
 a pierwsze urządzenie 100 PLN 
 b kolejne urządzenie (zgubione lub zniszczone z winy Klienta) 50 PLN 
V Pozostałe usługi dotyczące prowadzenia rachunku
1 Opłata za komunikat SWIFT 5 PLN 
2 Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku Klienta  15 PLN 
3 Wystawienie zaświadczenia stwierdzającego fakt posiada rachunku 15 PLN 
4 Wystawienie zaświadczenia dotyczącego realizacji przelewu z rachunku Klienta 15 PLN 
5 Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku za jedną stronę 10 PLN 
6 Wykonanie fotokopii dokumentów na zlecenie Klienta 0,50 PLN  za każdą stronę
7 Sporządzenie opinii dla audytora Klienta 100 PLN 
  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Święta i Dni Wolne od P...

informacje o Oddziale

     ogłoszenia
     Opłaty i prowizje
     Oprocentowanie

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.