中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文

    Home >> POLSKI >> serwis korporacyjny

Depozyty korporacyjne


Lokata terminowa dla podmiotów ...
Rachunek depozytowy

Finansowanie handlu


Gwarancja należytego wykonania u...
Gwarancja przetargowa (wadialna)
Wystawienie akredytywy wraz z li...
Forfaiting
Wystawienie akredytywy
Inkaso Dokumentowe Importowe

Wymiana


Transakcje FX Spot
Kontrakty bez dostawy waluty (NDF...
FX Swap (Swap walutowy) – zwrotn...
Transakcje FX Forward

Kredyty korpracyjne


Globalna linia kredytowa
Gwarancja banku macierzystego i ... 

Polecamy


 
  ·Polityka prywatności  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.