中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> serwis korporacyjny >> Depozyty korporacyjne

Rachunek depozytowy


 

Nazwa

Rachunek depozytowy

Opis

Rachunek depozytowy to metoda przechowywania funduszy bez umowy lokaty,  umożliwiająca klientom korporacyjnym wypłatę środków złożonych w Bank of China w dowolnym momencie.

Cechy

1.Klient może dokonywać natychmiastowych operacji na kontach w PLN, EUR, USD oraz RMB;

2.Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest na zasadach banku określonych indywidualnie

3.Rachunek depozytowy  może byc używany do przechowywania środków oraz dokonywania  przelewów zarówno wewnątrz Unii Europejskiej jak i poza nią.

Księgowanie odsetek

Księgowanie odsetek następuje na podstawie stopy procentowej ustalanej indywidulanie z klientem korporacyjnym..

Klienci docelowi

Klienci korporacyjni

Wskazówki

Aby otworzyć rachunek bieżący w Bank of China klient korporacyjny musi przedstawić następujące dokumenty:

1.Kompletny wniosek o twarcie rachunku depozytowego

2.Dokumenty rejestrowe firmy (KRS, NIP, REGON, umowa spółki, ewentualne pełnomocnictwa;

3.Wzory podpisów wszystkich osób reprezentujących spółkę oraz  innych osób upoważnionych wraz z metodą podpisywania;

4.Opis struktury przedsiębiorstwa.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy


serwis korporacyjny

     Depozyty korporacyjne
     Finansowanie handlu
     Wymiana
     Kredyty korpracyjne

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.