中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> serwis korporacyjny >> Depozyty korporacyjne

Lokata terminowa dla podmiotów korporacyjnych


 

Nazwa

Lokata  terminowa dla podmiotów korporacyjnych

Opis

Lokata terminowa odnosi się do depozytów klientów korporacyjnych zawartych na ściśle określony okres. Po jego upływie wypłacane są również odsetki, obliczane  według stopy procentowej ustalonej w dniu otwarcia lokaty. Aktualnie depozyty zawierane są w takich walutach jak: PLN, USD, EUR i RMB.

Cechy

1.Wyższe oprocentowanie niż na rachunku bieżącym;

2.4 rodzaje depozytów terminowych do wyboru przez klienta: na 1 miesiąc, na 3 miesiące, na 6 miesięcy i na rok;

3.Darmowe prowadzenie rachunku;

4.Możliwość automatycznego odnowienia w dniu zapadalności.

Wskazówki

Klient korporacyjny przed zawarciem lokaty powinien otworzyć rachunek bieżący w tej samej walucie.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy


serwis korporacyjny

     Depozyty korporacyjne
     Finansowanie handlu
     Wymiana
     Kredyty korpracyjne

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.