中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> serwis korporacyjny >> Finansowanie handlu >> Trade Settlement

Inkaso Dokumentowe Importowe


 

Nazwa

Inkaso Dokumentowe Importowe

Wprowadzenie

Inkaso Dokumentowe Importowe to pisemne zlecenie banku podawcy (eksportera) skierowane do banku płatnika (importera) wydania płatnikowi określonych dokumentów uprawniających do dysponowania towarem, w zamian za zapłatę wskazanej w zleceniu.

Funkcje

Jest ono używane do międzynarodowych rozliczeń w dwóch formach:

1.Inkaso gotówkowe D/P (documents against payment) – wydanie dokumentów następuje w zamian za natychmiastowe pokrycie inkasa

2.Inkaso akceptacyjne D/A (documents against acceptance) – wydanie dokumentów następuje w zamian za akceptację weksla (zapłata w odroczonym terminie)

Cechy

1. Niski koszt. Niskie opłaty pobierane przez bank powierzający mogą pomóc klientom w zmniejszeniu nakładów finansowych i kontrolowaniu kosztów.

2. Łatwe procedury. W porównaniu z akredytywą, inkaso zawiera proste procedury i jest łatwe w użyciu.

3. Mniej zajętego/zaangażowanego kapitału. Nie ma wymogu przedpłaty gdy eksporter przygotowuje i przewozi towar. Dokumenty przewozowe można uzyskać natychmiast, a towar jest do dyspozycji po realizacji płatności lub akceptacji;

4. Poprawa przepływu środków pieniężnych. Korzystając z D/A, importer może natychmiast uzyskać dokumenty przewozowe i dysponować towarerm po akceptacji weksla,  płatności dokonując w odrocznym terminie.

Opłaty

Wysokość prowizji i opłat za wystawienie inkasa ustalana jest indywidualnie.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Gwarancja należytego wyk...
· Gwarancja przetargowa (wa...
· Wystawienie akredytywy wr...
· Forfaiting

Finansowanie handlu

     Trade Settlement
     Trade Finance
     Bank Guarantee

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.