中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> serwis korporacyjny >> Finansowanie handlu >> Trade Settlement

Wystawienie akredytywy


 

Nazwa

Wystawienie akredytywy

Wprowadzenie

Akredytywa dokumentowa stanowi pisemne zobowiązanie banku importera do zaplaty beneficjentowi (eksporterowi) określonej kwoty pieniężnej, jeśli spelnione zostaną wszystkie warunki określone w jej treści.

Funkcje

1. Poprawa pozycji przetargowej klientów w czasie negocjacji. Otwarcie akredytywy zapewnia eksporterowi warunkowe zobowiązanie płatności co powoduje wzrost zaufania między stronami.;

2. Zapewnienie gwarancji na towary. Za pomocą akredytywy, kredyt kupiecki  jest zastąpiony przez kredyt bankowy. Zaangażowanie Banku może zapewnić bezpieczniejszą transakcje handlową. Własność towarów, daty wysyłki i jakość towarów może być odpowiednio kontrolowane przez dokumentacje i zawarte klauzule;

3. Zmniejszenie zaangażowania własnych środków. W przypadku importera, który korzysta z akredytywy w ramach limitu kredytowego, zaangażowanie funduszy jest minimalizowane w okresie od wystawienia akredytywy do zapłaty.

Opłaty

Wysokość prowizji i opłat za wystawienie akredytywy ustalana jest indywidualnie

  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Gwarancja należytego wyk...
· Gwarancja przetargowa (wa...
· Wystawienie akredytywy wr...
· Forfaiting

Finansowanie handlu

     Trade Settlement
     Trade Finance
     Bank Guarantee

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.