中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> serwis korporacyjny >> Finansowanie handlu >> Trade Finance

Dyskontowanie weksli eksportowych


 

Nazwa

Dyskontowanie weksli eksportowych

Opis

Dyskontowanie weksli eksportowych polega na nabywaniu przez Bank weksli własnych lub trasowanych, pochodzących z krajów transakcji handlowych przed terminem jego platności za kwotę określoną na wekslu, pomniejszoną o odsetki dyskontowe. W przypadku braku wykupu w terminie przez stronę gwarantująca, Bank ma prawo regresu do Klienta.

Funkcje

Krótkoterminowe finansowanie eskportera .

Cechy  

1. Przyspiesza przepływ kapitału. Eksporter może natychmiast uzyskać srodki, nie czekając na termin wykupu weksla.

2. Uproszczenie procesu finansowania. Procedury finansowania są łatwiejsze w porównaniu do procedur dla kredytów na działalnośc bieżącą.

3. Niższe wydatki. Klient może wybrać walutę w zależności od oprocentowania.

Opłaty

Wyskość prowizji i opłat ustalana jest indywidualnie w zależności od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Gwarancja należytego wyk...
· Gwarancja przetargowa (wa...
· Wystawienie akredytywy wr...
· Forfaiting

Finansowanie handlu

     Trade Settlement
     Trade Finance
     Bank Guarantee

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.