中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> serwis korporacyjny >> Finansowanie handlu >> Trade Finance

Forfaiting


 

Nazwa

Forfaiting

Opis

Forfaiting polega na wykupie należności terminowych w postaci weksli przed terminem ich płatności, z wyłaczeniem regresu. Bank importera poręcza weksel (awal) importerowi , który przekazuje go eksporterowi jako formę zapłaty. Eksporter nie czekając do dnia płatności, oddaje weksel do Bank of China Oddział w Polsce do wykupu. W terminie płatności Bank of China Oddział w Polsce zwraca się o wykup weksla do banku importera

Funkcje

Wykup weksli przed terminem jego platności za kwotę określoną na wekslu, pomniejszoną o odsetki dyskontowe. Brak regresu do Klienta.

Cechy

1. Brak regresu do Klienta

2. Uniknięcie przez Klienta ryzyk kraju, kursów walutowych czy stóp procentowych

Przyspieszenie przepływu kapitału. Uzyskanie środków przed terminem wykupu i bez regresu do Klienta.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Gwarancja należytego wyk...
· Gwarancja przetargowa (wa...
· Wystawienie akredytywy wr...
· Forfaiting

Finansowanie handlu

     Trade Settlement
     Trade Finance
     Bank Guarantee

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.