中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> serwis korporacyjny >> Finansowanie handlu >> Bank Guarantee

Gwarancja zwrotu zaliczki


 

Nazwa

Gwarancja zwrotu zaliczki

Opis

Gwarancja zwrotu zaliczki to pisemny dokument wydany przez Bank na życzenie klienta , zabezpieczający zwrot przez Zleceniodawcę zaliczek uprzednio ortrzymanych od Beneficjenta w przypadku, gdyby Zleceniodawca nie wykonał umowy, w ramach której zaliczka została wpłacona i odmówił zwrotu zaliczki.

Funkcje

Produkt zapewnia, że zaliczka zostanie zwrócona Beneficjentowi w przypadku niewykonania umowy przez Zleceniodawcę .

Cechy

1.   Rozwiązuje problem braku wzajemnego zaufania pomiędzy stronami kontraktu. Zważywszy na dobrą remomę,, Bank of China działa jako gwarant dla dostawcy i kupującego a takżesprzyja doprowadzeniu kontraktu do końca.

2.   Produkt zapewnia ochronę płatności i jakości wykonania kontraktu.

3.   Umożliwia pozyskanie innego niż kredyt bankowy finansowanie realizowanej przez Zleceniodawcę umowy

4.   Gwarantuje płatność na pierwsze żądanie, zgodnei z treścią gwarancji, bez konieczności udowodnienia zasadności.

Opłaty

Wysokość opłat ustalana jest indywidualnie w zalezności warunków gwarancji, zdolności kredytowej Zleceniodawcy oraz ewentualnego zabezpieczenia.

Klienci docelowi

1.   Kontrahenci projektów inżynierskich;

2.   Dostawcy towarów i usług ;

3.   Uczestnicy handlu krajowego i zagranicznego.

Wymagania odnośnie Zleceniodawcy

1.   Zleceniodawca powinien posiadać rachunek korporacyjny w Banku;

2.   Zleceniodawca powinien posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności lub inny  dokument, w pełni potwierdzający zakres jego działalności;

3.   Zleceniodawca powinien posiadać w Banku  linię kredytową lub zdolność do jej udzielenia na zasadach określonych przez Bank (także poprzez wpłacenie depozytu zabezpieczającego lub dostarczenie re-gwarancji)

Procedura

1.   Wnioskowanie o gwarancję:

1)   Zleceniodawca składa wniosek o udzielenie gwarancji;

2)   Zleceniodawca dostarcza podstawowe dokumenty związane z jego działalnością (KRS, NIP, REGON, Umowa Spółki, niezebędne zezwolenia, umowy ktorych dotyczy gwarancja)

W przypadku braku posiadani linii kredytowej w Banku, Zleceniodawca  dostarcza dokumenty niezbędne do określenia jego zdolności kredytowej (sprawo
  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Gwarancja należytego wyk...
· Gwarancja przetargowa (wa...
· Wystawienie akredytywy wr...
· Forfaiting

Finansowanie handlu

     Trade Settlement
     Trade Finance
     Bank Guarantee

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.