中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> serwis korporacyjny >> Finansowanie handlu >> Bank Guarantee

Regwarancja


 

Nazwa

Regwarancja

Opis

Po otrzymaniu gwarancji z banku zagranicznego, klient zwraca się o wystawienie regwarancji przez Bank of China, która będzie w jego mniemaniu lepiej chronila jego interesy..

Cechy

1. Uzyskanie regwarancji z lokalnego banku eliminuje bariery w komunikacji międzynarodowej;

2. Pozwala uniknąć ryzyka kredytowego banków zagranicznych;

Opłaty

Wysokość opłat ustalana jest indywidualnie wzalezności warunków gwarancji, zdolności kredytowej Zleceniodawcy oraz ewentualnego zabezpieczenia.

Wymagania odnośnie aplikanta

1. Relacje banku lokalnego z bankiem zagranicznym

2. Gwarancja podlegająca regwaracnji powinna być wystawiona przez bank cieszący się dobrą renomą

3. Wnioskujący powinien posiadać godną zaufania historię działalności gospodarczej, zgodną z wymaganiami Bank of China Oddział w Polsce;

4. Aplikant powinien dostarczyć kompletny list o zabezpieczeniu gwarancji z dokładną instrukcją zawierającą opłaty bankowe.

Procedura

1. Bank korespondent lub bank powiązany wysyła aplikację;

2. Bank analizuje dokumenty i wystawia list gwarancyjny;

3. Pobierana jest opłata za usługę gwarancji;

4. Naniesienie poprawek do listu gwarancyjnego;

5. Kompensata lub anulowanie listu gwarancyjnego.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Gwarancja należytego wyk...
· Gwarancja przetargowa (wa...
· Wystawienie akredytywy wr...
· Forfaiting

Finansowanie handlu

     Trade Settlement
     Trade Finance
     Bank Guarantee

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.