中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> serwis korporacyjny >> Finansowanie handlu >> Bank Guarantee

Gwarancja spłaty


 

Nazwa

Gwarancja spłaty

Opis

Jest to pisemny dokument wystawiony przez Bank na życzenie pożytkobiorcy, gwarantujący, iż Bank dokona spłaty wymagalnej częsci bądź całości kredytu w przypadku gdyby pożyczkobiorca nie wywiązał się z tej spłaty.

Rodzaje:

Gwarancja spłaty kredytu, gwarancja spłaty pożyczki, gwarancja spłaty linii kredytowej.

Funkcje

Ułatwia uzyskanie finansowania

Cechy

1. Rozwiązuje problem braku wzajemnego zaufania pomiędzy pożyczkodawcą i pozyczkobiorcą . Zważywszy na dobrą remomę,Bank of China sprzyja przeprowadzebiu transakcji pożyczki

2. Zwiększa zdolność kredytową pożyczkobiorcy, ułatwiając pozyskanie finansowania i zmniejszenie kosztów

3. Gdy pożyczkobiorca nie spłaci swoich zobowiązań, pożyczkodawca może otrzymać odszkodowanie finansowe, z pożyczkobiorca może zostać ukarany finansowo. W rezultacie, gwarancja efektywnie zmniejsza ryzyko niedotrzymania umowy oraz zmniejsza koszty dochodzenia odszkodowania.

Opłaty

Wysokość opłat ustalana jest indywidualnie wzalezności warunków gwarancji, zdolności kredytowej Zleceniodawcy oraz ewentualnego zabezpieczenia.

Klienci docelowi

Kluczowi klienci Banku

Wymagania odnośnie aplikanta

1. Zleceniodawca powinien posiadać rachunek korporacyjny w Banku;

2. Zleceniodawca powinien posiadać w Banku linię kredytową lub zdolnośćdo jej udzielenia na zasadach określonych przez Bank (także poprzez wpłacenie depozytu zabezpieczającego lub dostarczenie re-gwarancji)

Procedura

1. Wnioskowanie o gwarancję:

1) Zleceniodawca składa wniosek o udzielenie gwarancji;

2) Zleceniodawca dostarcza podstawowe dokumenty związane z jego działalnością (KRS, NIP, REGON, Umowa Spółki, niezbędne zezwolenia, umowy ktorych dotyczy gwarancja

3) W przypadku braku posiadani linii kredytowej w Banku, Zleceniodawcadostarcza dokumenty niezbędne do określenia jego zdolności kredytowej (sprawozdania finansowe i inne dokumenty podlegające weryfikacji przez komitet kredytowy Banku) lub wpłaca depozyt zabezpieczający

2. Weryfikacja i wystawienie gwarancji:

1) Bank sprawdza treść wniosku o udzielenie gwarancji

2) Bank weryfikuje zdolność kredytową Zleceniodawcy, i potwierdza możliwość wystawienia gwarancji

3) Bank potwierdza ze Zleceniodawcą treść wystawianej gwarancji

4) Bank wystawia gwarancję

Wskazówki

1. Zmiany do gwarancji mogą zostać wprowadzone zarówno przed jej wystawieniem, jak i po, w drodze aneksu do gwarancji

2. Po wpłynięciu roszczenia z gwarancji, Bank of China oddział w Polsce, dokonuje weryfikacji warunków zawartych w jej treści, informując jednocześnie Zleceniodawce o tym fakcie. Po pozytywnej weryfikacji Bank wypłaca należną kwotę.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Gwarancja należytego wyk...
· Gwarancja przetargowa (wa...
· Wystawienie akredytywy wr...
· Forfaiting

Finansowanie handlu

     Trade Settlement
     Trade Finance
     Bank Guarantee

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.