中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> serwis korporacyjny >> Finansowanie handlu >> Bank Guarantee

Gwarancja przetargowa (wadialna)


 

Nazwa

Gwarancja przetargowa (wadialna)

Opis

Gwarancja przetargowa (wadialna) to pisemny dokument, wystawiany przez Bank na życzenie klienta (Zleceniodawcy)gwarantujący organizatorowi przetargu (Beneficjentowi) zapłatę przez Bank kwoty wadium w przypadku, gdyby Zleceniodawca nie wywiązałsię z zobowiązań określonych warunkami przetargu.

Funkcje

Zastąpienie kaucji pieniężnej gwarancją przetargową (wadialną) pomaga zmniejszyć presję finansową na uczestnikach przetargu.

Cechy

1. Zważywszy na dobrą remomę Bank of China, produkt ten rozwiązuje problembraku wzajemnegozaufania między organizatorem i uczestkiem przetargu, zapewniając łatwiejsze składanie ofert przetargowych.

2. Zmniejsza presję finansową na uczestniku przetargu. Jako alternatywa dla kaucji finansowej zmniejsza wysokość niezbędnych funduszy uczestnika pzetargu.

3. Gdy uczestnik przetargu naruszy kontrakt, organizator przetargu może otrzymać finansowe odszkodowanie, a uczestnik przetargu zostanie ukarany finansowo. W rezultacie, gwarancja efektywnie zmniejsza ryzyko niedotrzymania umowy oraz zmniejsza koszty dochodzenia odszkodowania.

Opłaty

Wysokość opłat ustalana jest indywidualnie wzalezności warunków gwarancji, zdolności kredytowej Zleceniodawcy oraz ewentualnego zabezpieczenia.

Klienci docelowi

1. Uczstnicy przetargów inżynierskich i budowlanych

2. Uczestnicy w przetargach

Wymagania odnośnie aplikanta

1. Zleceniodawca powinien posiadać rachunek korporacyjny w Banku;

2. Zleceniodawca powinien posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności lub innydokument, w pełni potwierdzający zakres jego działalności;

3. Zleceniodawca powinien posiadać w Banku linię kredytową lub zdolnośćdo jej udzielenia na zasadach określonych przez Bank (także poprzez wpłacenie depozytu zabezpieczającego lub dostarczenie re-gwarancji)

Procedura

1. Wnioskowanie o gwarancję:

1) Zleceniodawca składa wniosek o udzielenie gwarancji;

2) Zleceniodawca dostarcza podstawowe dokumenty związane z jego działalnością (KRS, NIP, REGON, Umowa Spółki, niezbędne zezwolenia, umowy ktorych dotyczy gwarancja

3) W przypadku braku posiadani linii kredytowej w Banku, Zleceniodawcadostarcza dokumenty niezbędne do określenia jego zdolności kredytowej (sprawozdania finansowe i inne dokumenty podlegające weryfikacji przez komitet kredytowy Banku) lub wpłaca depozyt zabezpieczający

2. Weryfikacja i wystawienie gwarancji:

1) Bank sprawdza treść wniosku o udzielenie gwarancji

2) Bank weryfikuje zdolność kredytową Zleceniodawcy, i potwierdza możliwość wystawienia gwarancji

3) Bank potwierdza ze Zleceniodawcą treść wystawianej gwarancji

Wskazówki

1. Zmiany do gwarancji mogą zostać wprowadzone zarówno przed jej wystawieniem, jak i po, w drodze aneksu do gwarancji..

Po wpłynięciu roszczenia z gwarancji, Bank of China oddział w Polsce, dokonuje weryfikacji warunków zawartych w jej treści, informując jednocześnie Zleceniodawce o tym fakcie. Po pozytywnej weryfikacji Bank wypłaca należną kwotę

  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Gwarancja należytego wyk...
· Gwarancja przetargowa (wa...
· Wystawienie akredytywy wr...
· Forfaiting

Finansowanie handlu

     Trade Settlement
     Trade Finance
     Bank Guarantee

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.