中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> serwis korporacyjny >> Wymiana

Transakcje FX Forward


 

Nazwa

Transakcje FX Forward

Wstęp

Transakcje FX Forward to transakcje terminowej wymiany walut, w ramach których Bank of China Oddział w Polsce,w imieniu klienta, dostarcza fndusze na umówiony dzień w przyszłości wedlug ustalonego kursu w chwili zawierania transakcji.

Zasady 

 Na zlecenie Klineta, Bank of China Oddział w Polsce  kupuje jedną walutę i sprzedaje drugą na uzgodniony dzień w przyszlości po ustalonym kursie w chwili zawarcia transacji

Waluty

USD, EUR, PLN, RMB oraz inne glówne waluty.

Klienci Docelowi

Klienci zainteresowani zabezpieczeniem kursów walutowych na przyszłe rozliczenia.

Procedura

1. Otwarcie rachunku: Klienci zainteresowani transkakcjami FX forward powinni otworzyć rachunek w Bank of China, Oddzial w Polsce.  

2. Podpisanie Umowy: przed zawarciem transakcji, Klient powinien podpisać Generalną Umowę dot. Transakcji Finansowych z Bank of China, Oddział w Polsce.

3. Zlecenie: Klient powinien złozyć zlecenie w Bank of China Oddział w Polsce poprzez potwierdzenie szczegółów trnsakcji w formie pisemnej

4. Zawarcie transakcji: po zakońzceniu transakcji, Bank of China Oddział w Polsce dostarczy Klientowi pisemne potwierdzenie transakcji

5. Dostarczenie środków: środki są dostarczane w dniu rozliczenia transakcji. Na zyczenie Klienta, transakcja może zostać rozliczona wcześniej

  [ Zamknij ]

 

Polecamy


serwis korporacyjny

     Depozyty korporacyjne
     Finansowanie handlu
     Wymiana
     Kredyty korpracyjne

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.