中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> serwis korporacyjny >> Wymiana

FX Swap (Swap walutowy) – zwrotna wymiana walut


 

Nazwa

FX Swap (Swap walutowy) – zwrotna wymiana walut

Wprowadzenie

Transakcja FX SWAP dotyczy kupna (lub sprzedaży) określonej kwoty waluty w danym dniu (standardowo spot) i jednoczesnej odsprzedaży (odkupu) tej samej kwoty waluty w przyszlości , po kursach uzgodnionych w dniu zawarcia transakcji przez Bank of China Oddzial w Polsce. Kursy w transakcji ustalane są na podstawie bieżącego kursu spot, oprocentowania rynkowego obu walut oraz terminu zapadalności.

Cechy

1.Kombinacja transkacji walutowej i transakcji forward zabezpiecza kurs wymiany walut /ryzyka stóp procentowych, umożliwiając klientowi dopasowanie przyszłych przepływów gotówkowych w obu walutach w celu zaspokojenia potrzeb działalności operacyjnej kontrolując ryzyko rynkowe.

2.Dostępne waluty to: EUR, USD, PLN, RMB oraz inne wymienne waluty.

Oprocentowanie

Oprocentowanie zależy od rynkowych stóp procentowanych stosowanych między bankami (LIBOR)

Warunki

Bank of China oferuje standardowe lub niestandardowe kwotowania transakcji FX Swap na rok, jednocześnie pozostawiając możliwość przedłużenia transkacji zgodnie z życzeniem Klienta.

Marża

Klienci zobligowani są do pokrycia pewnej kwoty marży zgodnie z regulacjami Bank of China dotycącego rynku kapitałowego.

Docelowi klienci

Klienci, którzy posiadają rachunki w Bank of China i chą się zabezpieczyć przed przyszłym ryzykiem przepływów finansowych związanych ze stosowaniem dwóch obcych walut.

Przewagi

Bank of China może świadczyć usługi typu FX Swap nie tylko dla Klientów, ale również dla innych banków.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy


serwis korporacyjny

     Depozyty korporacyjne
     Finansowanie handlu
     Wymiana
     Kredyty korpracyjne

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.