中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> o nas >> Polityka regulacyjna

Informacje dla Klientów


 

1.Bank of China (Europe) S.A. (pierwotna nazwa: Bank of China (Luxembourg) S.A.) jest instytucją kredytową, utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Wielkiego Księstwa Luksemburga Commission de Surveillance du Secteur Financier (dalej „CSSF”), z siedzibą w Luksemburgu pod adresem283 Rte d'Arlon, 1150 Luxembourg, prowadzącą swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Oddział i nadzorowaną przez właściwe władze nadzorcze Wielkiego Księstwa Luksemburg (CSSF). Komisja Nadzoru Finansowego nie nadzoruje działalności Oddziału, z zastrzeżeniem art. 141c ust. 2 i 141a ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. Nr 72, poz. 1376, z późn. zm.) (dalej: „ ustawa Prawo bankowe”). Bank z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielnej 41/43, został w dniu 27 marca 2012 r. wpisanydo rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000415913.

2. Instytucją Gwarantującą depozyty Klientów Bank of China (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (pierwotna nazwa: Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) jest instytucja:

Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg (dalej: “FGDL”) z siedzibą:

  • 283 Rte d'Arlon L-1150 Luxembourg
  • Tel.: (+352) 26 25 1-1
  • Fax: (+352) 26 25 1-2601
  • Email: info@fgdl.lu www.fgdl.lu

3.Depozyty Klientów Bank of China (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (pierwotna nazwa: Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) są gwarantowane przez AGDL dla każdego klienta, bez względu na ilość posiadanych kont lub depozytów, do maksymalnej kwoty 100.000 EUR (lub jej równowartości w innej walucie). Do przeliczenia stosowany będzie kurs zamknięcia waluty Europejskiego Banku Centralnego, właściwy dla dnia, w którym nastąpiło stwierdzenie niedostępności zdeponowanych środków.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy


o nas

     O oddziale
     Po godzinach
     Polityka regulacyjna
     Praca
     Dodatkowe informacje

 
  ·Polityka prywatności  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.